Γενικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας

1.  Πεδίο εφαρμογής

Οι ακόλουθοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις συμβάσεις, τις παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες μεταξύ

χαλί
Dachstr. 43
D - 81243 Μόναχο

εκπροσωπείται νόμιμα από τη διευθύνουσα σύμβουλο Friederike Klingholz και εσείς ως πελάτης. Δια του παρόντος ρητώς εναντιωνόμαστε σε τυχόν αποκλίνοντες όρους του συμβατικού εταίρου, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει ρητά με αυτούς τους όρους.

1.2 Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν μπορούν να αποδοθούν κυρίως στην εμπορική ή ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα.

1.3 Επιχειρηματίας κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια εταιρική σχέση με δικαιοπρακτική ικανότητα που, κατά τη σύναψη νομικής συναλλαγής, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2.  Σύναψη σύμβασης

2.1  Οι προσφορές μας εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και τη διαθεσιμότητα. Μικρές αποκλίσεις και τεχνικές αλλαγές σε σύγκριση με τις εικόνες ή τις περιγραφές μας είναι δυνατές, εφόσον αυτό είναι εύλογο για τον πελάτη.

2.2  Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αγορά», υποβάλλετε μια δεσμευτική παραγγελία (προσφορά κατά την έννοια του Άρθρου 145 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα) για τα αγαθά που περιέχονται στο καλάθι αγορών. Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται όταν αποδεχόμαστε την παραγγελία σας με την αποστολή επιβεβαίωσης παραγγελίας μέσω email αμέσως μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας.

3.  Προβολή του κειμένου της σύμβασης Τα προσωπικά σας δεδομένα της σύμβασης θα αποθηκευτούν ως μέρος της παραγγελίας. Θα λάβετε τα στοιχεία της παραγγελίας που καταχωρίσατε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας μέσω email ως επιβεβαίωση παραγγελίας. Μπορείτε να δείτε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση www.kilim-store.de.

4.  Παράδοση και πληρωμή

4.1  Όλες οι τιμές χρεώνονται σύμφωνα με την Ενότητα 19 UStG χωρίς φόρο επί των πωλήσεων και συν τα έξοδα αποστολής.

4.2  Η παράδοση γίνεται με προκαταβολή, PayPal, πιστωτική κάρτα (Mastercard και Visa) και τιμολόγιο Klarna.

Εάν η πληρωμή γίνει εκ των προτέρων, το ποσό πληρωμής οφείλεται εντός πέντε ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Το ποσό πληρωμής πρέπει να μεταφερθεί στον λογαριασμό μας
Deutsche Bank Augsburg
IBAN: DE20 7102 7207 0001 0015 6869 00
BIC: DEUTDEMM720
να γίνει. Εάν πληρώνετε με πιστωτική κάρτα, ο λογαριασμός σας δεν θα χρεωθεί μέχρι να αποσταλεί τα αγαθά.

Σε συνεργασία με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Klarna Bank AB (δημοσίευση), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία ("Klarna"), σας προσφέρουμε τις ακόλουθες επιλογές πληρωμής. Η πληρωμή μέσω Klarna είναι διαθέσιμη μόνο στους καταναλωτές. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω, η πληρωμή μέσω Klarna απαιτεί επιτυχή έλεγχο διεύθυνσης και πίστωσης και πραγματοποιείται απευθείας στην Klarna. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη επιλογή πληρωμής και στη διαδικασία παραγγελίας.

Αγορά για λογαριασμό μέσω Klarna: Το ποσό του τιμολογίου οφείλεται 14 ημέρες μετά την αποστολή των εμπορευμάτων και την παραλαβή του τιμολογίου.

4.3  Εάν καθυστερήσετε την πληρωμή σας, μπορούμε να χρεώσουμε τόκους υπερημερίας με το νόμιμο επιτόκιο. Ωστόσο, επιτρέπεται να παρέχετε αντι-αποδεικτικά στοιχεία ότι υποστήκαμε λιγότερη ή καθόλου ζημιά από αυτή που διεκδικήσαμε. Η παράδοση γίνεται από την αποθήκη στη διεύθυνση που ορίζει ο πελάτης.

4.4  Τα εμπορεύματα θα αποσταλούν εντός πέντε έως επτά εργάσιμων ημερών. Οι καθυστερήσεις μπορείτε είτε να τις βρείτε στη σελίδα του προϊόντος είτε θα σας ενημερώσουμε μέσω email ή τηλεφώνου. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να πραγματοποιήσουμε μερική παράδοση εάν αυτό φαίνεται να είναι επωφελές για γρήγορη επεξεργασία και εάν αυτό είναι λογικό για εσάς. Οι επόμενες παραδόσεις που προκύπτουν είναι δωρεάν για εσάς. Η παράδοση από εμάς υπόκειται σε σωστή και έγκαιρη παράδοση από τους προμηθευτές μας. Εάν οι προμηθευτές μας δεν μας προμηθεύσουν τα παραγγελθέντα αγαθά παρά τη συμβατική μας υποχρέωση, έχουμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση με τον πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενημερώσουμε αμέσως τον πελάτη ότι τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα. Οποιαδήποτε τιμή αγοράς έχει ήδη καταβληθεί από τον πελάτη θα επιστραφεί αμέσως. Το προαναφερθέν δικαίωμα υπαναχώρησης υπάρχει για εμάς μόνο εάν δεν είμαστε υπεύθυνοι για το εμπόδιο στην απόδοση.

4.5  Τα έξοδα αποστολής εντός Γερμανίας είναι συνήθως 4,99€. Σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ τα έξοδα αποστολής είναι συνήθως 11,99 €.

4.6 Η παράδοση πραγματοποιείται εντός της περιοχής παράδοσης που καθορίζει ο πωλητής στη διεύθυνση παράδοσης που έχει καθορίσει ο πελάτης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Κατά την επεξεργασία της συναλλαγής, η διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται στην επεξεργασία της παραγγελίας του πωλητή είναι καθοριστική. Αν αποκλίνουμε από αυτό, εάν επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής PayPal, η διεύθυνση παράδοσης που παρέχεται από τον πελάτη με το PayPal κατά τη στιγμή της πληρωμής είναι καθοριστική.

4.7 Εάν η παράδοση των αγαθών αποτύχει για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο πελάτης, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα εύλογα έξοδα που επιβαρύνουν τον πωλητή ως αποτέλεσμα. Αυτό δεν ισχύει για τα έξοδα αποστολής εάν ο πελάτης ασκήσει ουσιαστικά το δικαίωμα ακύρωσης. Εάν ο πελάτης ασκήσει ουσιαστικά το δικαίωμα ακύρωσης, τα έξοδα αποστολής επιστροφής θα υπόκεινται στις διατάξεις που ορίζονται στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

4.8 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των αγαθών που πωλούνται περνά στον πελάτη μόλις ο πωλητής παραδώσει το αντικείμενο στον μεταφορέα, στον μεταφορέα ή στο πρόσωπο ή το ίδρυμα που έχει οριστεί διαφορετικά να μεταφέρει έξω από την αποστολή. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των αγαθών που πωλούνται γενικά μεταφέρεται μόνο όταν τα αγαθά παραδοθούν στον πελάτη ή σε πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να τα παραλάβει. Αν παρεκκλίνουμε από αυτό, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των αγαθών που πωλούνται, ακόμη και για τους καταναλωτές, περνά στον πελάτη μόλις ο πωλητής παραδώσει το αντικείμενο στον μεταφορέα, στον μεταφορέα ή στο πρόσωπο ή το ίδρυμα που έχει οριστεί διαφορετικά πραγματοποιήστε την αποστολή, εάν ο πελάτης αναθέτει στον διαμεταφορέα, στον μεταφορέα ή στο άλλο πρόσωπο ή ίδρυμα που έχει οριστεί να πραγματοποιήσει την αποστολή για να πραγματοποιήσει την αποστολή και ο πωλητής δεν έχει προηγουμένως κατονομάσει αυτό το άτομο ή το ίδρυμα στον πελάτη.

4.9 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε περίπτωση λανθασμένης ή ακατάλληλης παράδοσης. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που η μη παράδοση δεν είναι υπαιτιότητα του πωλητή και ο πωλητής έχει συνάψει μια συγκεκριμένη συναλλαγή κάλυψης με τον προμηθευτή με τη δέουσα προσοχή. Ο πωλητής θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να προμηθευτεί τα αγαθά. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή μόνο μερικής διαθεσιμότητας των αγαθών, ο πελάτης θα ενημερωθεί άμεσα και το αντίτιμο θα επιστραφεί άμεσα.

5.  Δικαίωμα υπαναχώρησης

5.1  Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να αιτιολογήσετε. Η περίοδος ακύρωσης είναι 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που ονομάζετε εσείς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, αποκτήσατε τα τελευταία αγαθά. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας
κιλίμι - Friederike Klingholz
Dachstr. 43
D - 81243 Μόναχο
Τηλέφωνο:  +49 (0) 152 / 09 95 25 57
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  info@kilim-store.de
να σας ενημερώσουμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση μέσω μιας σαφούς δήλωσης (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω email). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο δείγμα φόρμας ακύρωσης, αν και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Προκειμένου να τηρηθεί η περίοδος ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίηση για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.
Συνέπειες ανάκλησης

Εάν ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση, πρέπει να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς αμέσως και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την ανάκληση αυτής της σύμβασης. Δεν καλύπτουμε τα άμεσα έξοδα για την επιστροφή του αντικειμένου και αυτά πρέπει να βαρύνουν εσάς.
Για αυτήν την εξόφληση χρησιμοποιούμε την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε χρεώσεις ως αποτέλεσμα αυτής της εξόφλησης.
Ενδέχεται να αρνηθούμε την επιστροφή έως ότου λάβουμε τα αγαθά πίσω ή έως ότου προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι στείλατε τα αγαθά πίσω, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.
Πρέπει να επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα εμπορεύματα αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα μας ενημερώσετε για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε τα προϊόντα πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών.
Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.
Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια αξίας των αγαθών μόνο εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται σε χειρισμό διαφορετικό από εκείνον που είναι απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας των αγαθών.

Δείγμα φόρμας απόσυρσης

(Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω σε εμάς.)

Ενα
κιλίμι - Friederike Klingholz
Dachstr. 43
D - 81243 Μόναχο
Τηλέφωνο:  +49 (0) 152 / 09 95 25 57

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

info@kilim-store.de

Εγώ/εμείς (*) ανακαλούμε με το παρόν τη σύμβαση που έχει συνάψει εγώ/εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*) / την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

Παραγγέλθηκε στις (*) / παραλήφθηκε στις (*)

Όνομα καταναλωτή(ών)

Διεύθυνση καταναλωτή(ών)

Υπογραφή του(των) καταναλωτή(ων) (μόνο για έντυπη ειδοποίηση)

Δεδομένο

____________________________________
(*) Διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει

6.  Εγγύηση

Υπάρχουν νόμιμα δικαιώματα εγγύησης για όλα τα προϊόντα από το κατάστημά μας.

7.  Ζημιά κατά τη μεταφορά

Οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά που είναι ορατή από έξω πρέπει να αναφέρεται στον προμηθευτή αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων: μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή ή να την αποδεχτείτε μόνο με επιφυλάξεις και να το σημειώσετε στο δελτίο αποστολής. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αμέσως για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά.
Κρυφές ζημιές κατά τη μεταφορά (δηλαδή ζημιές που δεν φαίνονται εξωτερικά) και ελαττώματα πρέπει να αναφέρονται γραπτώς εντός 7 ημερών.

8.  Διατήρηση του τίτλου

Τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα του κιλίμ μέχρι να γίνει η πλήρης πληρωμή.

9.  Ευθύνη

9.1  Εάν προβληθούν αξιώσεις για αποζημίωση εναντίον μας, είμαστε υπεύθυνοι για δόλο ή βαριά αμέλεια, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης ή της βαριάς αμέλειας των νομίμων εκπροσώπων ή των αντιπροσώπων μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ευθύνη μας, εκτός από τις περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας, περιορίζεται στις προβλέψιμες ζημιές που συνήθως προκύπτουν κατά τη σύναψη της σύμβασης.

9.2  Ευθύνουμε μόνο για ελαφρά αμέλεια εάν παραβιάσουμε μια υποχρέωση, η συμμόρφωση της οποίας είναι ιδιαίτερης σημασίας για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης (βασική υποχρέωση).

9.3  Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά παραπάνω, η ευθύνη αποκλείεται.

9.4  Η ευθύνη βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντων παραμένει ανεπηρέαστη (§§ 1, 14 νόμος περί ευθύνης προϊόντος).

9.5  Όλες οι προαναφερθείσες εξαιρέσεις ευθύνης και/ή περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν για ζημιές στη ζωή, το σώμα ή την υγεία ανθρώπων.

10. Εφαρμόσιμος νόμος

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Εξαιρείται η Σύμβαση του ΟΗΕ για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών (CISG).