Χαλί
Dachstr. 43
81243 Μόναχο
info@kilim-store.de

Ιδιοκτήτης: Friederike Klingholz

Σημείωση ευθύνης: Παρά τον προσεκτικό έλεγχο του περιεχομένου, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσμων. Οι χειριστές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων.

Επίλυση διαφορών ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση email μας στο παραπάνω αποτύπωμα.

Επίλυση καταναλωτικών διαφορών/συμβούλιο καθολικής διαιτησίας: Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.